Všeobecné obchodní podmínky REALITY 5 a AYYA spol sr.o. k poskytování služeb v oblasti realitní činnosti

 Pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, mají pojmy zde používané následující význam:

 • Nemovitost - byt, dům, pozemek, družstevní podíl, 
 • Realitní činnost  - nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jakož i zprostředkování převodu družstevního podílu v bytovém družstvu.
 • Realitní kancelář  se rozumí fyzická nebo právnická osoba podnikající na území České republiky v oblasti realitní nebo související  činnosti, která uzavřela Smlouvu o spolupráci v oblasti realitní a finanční činnosti s AYYA s.r.o.  se sídlem Praha 8, Sokolovská 63/73 , IČ 49613472 , jako majitelem známky a koncepce REALITY 5. Povinností kanceláře je podnikat v oblasti realit v souladu s podepsanou smlouvou a zákony České republiky. Veškerá činnost a odpovědnost z této činnosti je vázána na konkrétního makléř. Odpovědnost za provoz kanceláře má vždy manager kanceláře. 
 • Realitní makléř - je fyzická osoba podnikající na základě Smlouvy o spolupráci s AYYA s.r.o. nebo managerem kanceláře v oblasti realitní činnosti nebo související vždy na vlastní zodpovědnost a vlastním jménem s povinností dodržovat koncepci, logo manuál a Etický kodex a další v souvislosti s výše uvedenou smlouvou. 
 • Smlouvou se rozumí písemná smlouva nebo ústní  dohoda o poskytování realitních služeb uzavřená mezi realitním makléřem Reality 5 a klientem (fyzickou nebo právnickou osobou).
 • Etický kodex - realitní kanceláře Reality 5 a makléři Reality 5 postupují, při poskytování svých služeb, vždy v souladu se zájmy a pokyny klienta a při své činnosti se řídí právním řádem České republiky a Etickým kodexem Reality 5
 • Smlouva o poskytování realitních služeb -  makléři Reality 5 zastupují klienta na základě jednoznačného oprávnění v dohodnutém rozsahu. Typy ujednání  a smluvních vztahů jsou možné všemi typy, které umožňují příslušné zákony ČR. 
 • Provize -  Za poskytování realitních služeb náleží realitnímu makléři  provize příslušně dohodnutá. Plátcem provize, pokud není dohodnuto jinak,  je vždy objednatel služeb. 
 • Úschova peněžních prostředků - k jednoznačnému  zajištění vysokého stupně ochrany klientů jsou, k úschově peněz, využívány výhradně služby schválené advokátní kanceláře. Vyjímku může tvořit složení Blokovacího depozita. 
 • Blokovací depozitum -  pokud není dohodnuto jinak se jedná o část kupní ceny, jejímž složení vyjadřuje zájemce jednoznačně svůj zájem o koupu nemovitosti prostřednictvím makléře Reality 5. Plná část blokovacího depozita je, v plném rozsahu, až do podepsání Kupní smlouvy majetkem zájemce. Rozsah použití této částky je přesně definován Rezervační smlouvou
 • Stav nemovitosti -  Realitní  makléři Reality 5 jsou povinni sdělovat klientům objektivní informace o stavu nemovitostí, bytů a nebytových prostor., zároveň však neodpovídají za škodu, která vznikne v případě, že klient zamlčel či uvedl nepravdivé údaje ohledně stavu nemovitosti. Klienti berou na vědomí, že v případě transakce s nemovitostí je doporučováno detailní přezkoumání stavu nemovitosti učiněné nezávislým odborníkem.
  Reklamace - veškeré reklamace a stížnosti k činnosti realitního makléře Reality 5 jsou přijímány výhradně v elektronické podobě na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Tyto jsou řešeny v rámci smluv o spolupráci vedením společnosti AYYA spol s r.o.. 
 • Povinnost identifikace -  Realitní kanceláře Reality 5  a realitní makléři Reality 5  jsou dle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění povinnou osobou a jako takové mají povinnost provést identifikaci klienta a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat. případný postup je definován v rámci interních předpisů a školení AML
 • Řešení sporů- řešení případných sporů je plně v souladu Zákona o ochraně spotřebitele. Informace a podrobnosti naleznete na stránkách www.reality5.cz