Prodej nemovitosti je, pro řadu lidí, nejen časově náročný proces, ale na základě řady více či méně kvalifikovaných článků v médiích i velmi stresující. Cílem procesů REALITY 5, které dodržují všichni makléři, je vyhledání kvalitního zájemce, kdy bude zajištěna maximální rychlost prodeje za maximální tržní cenu,  100% zajištění ochrany všech zúčastněných stran a bezproblémový průběh nejen  celého prodejního procesu, ale i následné asistování při předání nemovitosti, převodu energií a zpracování přiznání k Dani z nabytí nemovitosti

 


Makléři Reality 5 jsou partnery pro prodávající po celou dobu procesu prodeje. Tato skutečnost je pro řadu lidí velmi příjemná především z důvodu, že makléř zná celý proces prodeje a je schopen zodpovědět i řadu dotazů, které prodávající napadají průběžně během přípravného a  prodejního procesu. Velmi důležitou výhodou je, že veškeré finance jsou vždy skládány do advokátní (resp. bankovní či notářské) úschovy.

 


 

Před-prodejní služby

 v této fázi obchodu makléř zajišťuje veškeré náležitosti k přípravě prodeje. Tato fáze by měla předcházet první inzerci nemovitosti.

 • Příprava nemovitosti k prodeji či k pronájmu
 • kontrola a shrnutí všech potřebných dokumentů
  (aktuální výpis LV, nabývací titul a další)
 • Analýza tržní ceny nemovitosti
 • zajištění PENB
 • Prodejní a marketingový plán
 • Základní opravy  
 • úklid nemovitosti
 • Home staging

Prodej nemovitosti

Během prodeje je jednoznačným cílem makléře nalézt na trhu solventního kupce a zajistit jeho bezproblémový průběh seznámení .

 • inzerce na více než 300 inzertních servrech
 • internetové kampaně, sociální sítě
 • Využití internetového marketingu při prodeji nebo pronájmu nemovitosti
 • Široká databáze poptávajících
 • Zajištění prohlídek nemovitosti
 • Pravidelné informace klientům
 • Videoprohlídky
 • zajištění podpisu Smlouvy o složení rezervačního depozita
 • kontrola platby Rezervačního depozita
 • Kompletní právní servis
 • Advokátní, notářská nebo bankovní úschova finančních prostředků
 • Řízení na katastrálním úřadě
 • Porovnání nákladů na hypotéku a její optimalizace pro zájemce

Po-prodejní služby

Podpisem smluv a předáním bytu naše služby nekonční. Pro prodávajícího zajišťujeme veškeré potřebné činnosti spojené s předáním nemovitosti.

 • zajištění nového originálu výpisu LV z Katastru
 • Znalecký posudek pro FÚ nebo zjištěný "směrné hodnoty"
 • Zpracování daňového přiznání k Dani z nabytí nemovitosti
 • Zajištění úhrady Daně z nabytí nemovitosti z advokátní úschovy
 • zajištění potvrzení o provedení platby Daně z nabytí nemovitosti
 • Předání nemovitosti
 • Převod plynu a elektřiny
 • Převody telefonu a internetu
 • Stěhování a vyklízení nemovitosti
 • Zvýhodněné tarify Internetu