Relitní makléři jsou obchodníci a zprostředkovatelé.Pokud někdo tvrdí něco jiného, nemá zcela pravdu. Z této definici jednoznačně vyplývá, že důležitým nástrojem prodeje nemovitosti je nejen kvalitně zpracovaný inzerát, ale především oslovení široké veřejnosti nebo velmi přesně definované cílové skupiny klientů. K tomuto samozřejmě slouží použití různých inzertních kanálů. Netvrdíme, že nemovitost se nedá prodat s využitím 5-10 inzertních servrů, ale tvrdíme, že tento proces bude buď dlouhodobější nebo výsledná prodejní cena bude nižší.
Jednou  konkurenčních výhod  Reality 5 je právě využití velkého množství inzertních servrů, ale také dalších prodejních kanálů, především s využitím internetu.

 

 


 

 

345 inzertních servrů

Jedním z nejdůležitějších nástrojů moderního realitního makléře je využití specializovaných inzertních servrů .... více.

PPC kampaně

Byť se jedná o jeden z druhů pasivní inzerce, jsme schopni výrazně obsáhnou potenciální klienty na internetu, kteří se právě nepohybují v oblasti inzertních servrů ... více

Facebook, YouTube  a sociální sítě

Další z nástroj, kdy jsme schopni nabídnout nemovitost klientům, kteří nemají právě důvěru v běžnou inzerci. Zde již makléř jednoznačně stojí za nabídkou ... více.

 

 

Direct marketing

Inzerce cílená na jasně specifikovanou skupinu. Aktivní oslovení klientů, s kterými jsme již jednali   ... více.

Tištěná reklama

Klasický inzertní nástroj pro oslovení klientů, johož síla je, pro určitou část klientů, zcela neoddiskutovatelná .... více.

Lokální inzerce

Velmi silný nástroj pro osloveni klientů  v určité lokalitě nebo v okolí nabízené nemovitosti ..... více.

 

 

 

Poptávající 

Důležitý moment, kdy pomocí tzv. "párování" jsme schopni oslovit klienta, který poptává konkrétní nemovitost ....více.